เกี่ยวกับเรา

ดูหน้า

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท

บริษัท สยาม ทราเวล มาร์ท จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2549 เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจร ทั้งในและต่างประเทศ ทำหน้าที่ เป็น Travel Agency หรือเป็นเสมือนศูนย์กลางหนึ่งของตลาดบริการด้านการท่องเที่ยว ทำหน้าที่ คัดสรรโปรแกรมทัวร์จาก แลนด์โอเปอเรเตอร์ (บริษัทโฮลเซลส์) และการกระจายบริการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆไปสู่ลูกค้า ซึ่งบริษัทได้มีกลุ่มพันธมิตรเป็นบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำต่างๆ คอยให้การสนับสนุน อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งส่วนบุคคล กลุ่มบุคคล และส่วนของบริษัทต่างๆ ให้ดำเนินการจัดหาบริการท่องเที่ยวที่ตรงตามความต้องการมาตลอดระยะเวลาดำเนินการจนถึง ณ ปัจจุบัน

 • ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
 • ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105549003235
 • ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0101552330051
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/04291 ออกโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ 0105549003235 ออกโดย กรมสรรพากร

 

บริษัทในเครือ
บริษัท สยามทราเวลมาร์ท พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจร ทั้งในและต่างประเทศ ทำหน้าที่ เป็น Travel Agency หรือเป็นเสมือนศูนย์กลางหนึ่งของตลาดบริการด้านการท่องเที่ยว ทำหน้าที่ คัดสรรโปรแกรมทัวร์จาก แลนด์โอเปอเรเตอร์ (บริษัทโฮลเซลส์) และการกระจายบริการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆไปสู่ลูกค้า 

 • ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท
 • ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105554079996
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/12329 ออกโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

ที่ตั้งบริษัท

591/1 ซอย สวัสดี4 ถนน สุขุมวิท50 เขต คลองเตย แขวง พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

 

บริการหลักของเรา

 • ตัวแทน/ตัวกลาง ระหว่างลูกค้า กับ แลนด์โอเปอเรเตอร์ (บริษัทโฮลเซลส์) สำหรับลูกค้าจอยทัวร์
 • บริการการจัดหาและจำหน่ายทัวร์ และแพคเกจทัวร์ ต่างๆ ทั้งในรูปแบบส่วนบุคคล และแบบหมู่คณะ
 • บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินในทุกเส้นทางทั่วโลก
 • บริการจองโรงแรม ในต่างประเทศ ในจุดหมายปลายทางต่างๆ ที่ต้องการ
 • บริการจองรถรับส่ง ในต่างประเทศในจุดหมายปลายทางต่างๆ ที่ต้องการ
 • บริการยื่นวีซ่าแทน ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก (โปรดสอบถามประเทศที่ให้บริการ)

 

 

 ด้วยโปรแกรมในเว็บไซต์ที่มากกว่า 500 โปรแกรม สำหรับลูกค้าจอยทัวร์ท่านไหนที่ต้องการเดินทาง กับแลนด์โอเปอเรเตอร์ (บริษัทโฮลเซลส์) ไหน
ท่านสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อให้คัดสรรโปรแกรมของแลนด์โอเปอเรเตอร์ (บริษัทโฮลเซลส์) นั้นๆ ให้ได้เลยค่ะ
และ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดการจัดกลุ่มเหมาต่่าง ๆ ของ บริษัทฯ ได้ที่พนักงานฝ่ายกรุ๊ปค่ะ
ติดต่อ เจ้าหน้าที่ บจก สยามทราเวลมาร์ท โทร 02-1385151
ติดต่อ เจ้าหน้าที่ บจก สยามทราเวลมาร์ท พลัส โทร 02-7429287

 


27 มีนาคม 2567

ผู้ชม 28343 ครั้ง